Läs bibeltext

Matt 4:12
När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen.
Matt 4:13
Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land,
Matt 4:14
för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas:
Matt 4:15
Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen -
Matt 4:16
folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp.
Matt 4:17
Från den tiden började Jesus förkunna: "Omvänd er. Himmelriket är nära."
Matt 4:18
När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare.
Matt 4:19
Han sade till dem: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare",
Matt 4:20
och de lämnade genast sina nät och följde honom.
Matt 4:21
När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem,
Matt 4:22
och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.