Läs bibeltext

Matt 4:18
När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare.
Matt 4:19
Han sade till dem: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare",
Matt 4:20
och de lämnade genast sina nät och följde honom.
Matt 4:21
När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem,
Matt 4:22
och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.
Matt 4:23
Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.
Matt 4:24
Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade, och han botade dem.
Matt 4:25
Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.
Matt 5:1
När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.
Matt 5:2
Han började undervisa dem och sade:
Matt 5:3
    "Saliga de som är fattiga i anden,
      dem tillhör himmelriket.