Läs bibeltext

Matt 5:27
  Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Matt 5:28
Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.
Matt 5:29
Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet.
Matt 5:30
Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.
Matt 5:31
  Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev.
Matt 5:32
Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.
Matt 5:33
  Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren.
Matt 5:34
Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron;
Matt 5:35
inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad.
Matt 5:36
Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart.
Matt 5:37
Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.