Läs bibeltext

Matt 5:33
  Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren.
Matt 5:34
Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron;
Matt 5:35
inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad.
Matt 5:36
Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart.
Matt 5:37
Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.
Matt 5:38
Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand.
Matt 5:39
Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.
Matt 5:40
Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.
Matt 5:41
Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.
Matt 5:42
Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Matt 5:43
  Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende.