Läs bibeltext

Matt 6:1
Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.
Matt 6:2
När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Matt 6:3
Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.
Matt 6:4
Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matt 6:5
  När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Matt 6:6
Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matt 6:7
Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.
Matt 6:8
Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
Matt 6:9
  Så skall ni be:
    Vår fader, du som är i himlen.
    Låt ditt namn bli helgat.
Matt 6:10
    Låt ditt rike komma.
    Låt din vilja ske,
    på jorden så som i himlen.
Matt 6:11
    Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.