Läs bibeltext

Matt 6:7
Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.
Matt 6:8
Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
Matt 6:9
  Så skall ni be:
    Vår fader, du som är i himlen.
    Låt ditt namn bli helgat.
Matt 6:10
    Låt ditt rike komma.
    Låt din vilja ske,
    på jorden så som i himlen.
Matt 6:11
    Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Matt 6:12
    Och förlåt oss våra skulder,
    liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Matt 6:13
    Och utsätt oss inte för prövning,
    utan rädda oss från det onda.
Matt 6:14
  Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.
Matt 6:15
Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.
Matt 6:16
  När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Matt 6:17
Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte,