Läs bibeltext

Matt 6:19
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl.
Matt 6:20
Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Matt 6:21
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Matt 6:22
Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus,
Matt 6:23
men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.
Matt 6:24
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Matt 6:25
Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?
Matt 6:26
Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
Matt 6:27
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
Matt 6:28
Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.
Matt 6:29
Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.