Läs bibeltext

Matt 7:1
Döm inte, så blir ni inte dömda.
Matt 7:2
Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
Matt 7:3
Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?
Matt 7:4
Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga - du som har en bjälke i ditt öga?
Matt 7:5
Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Matt 7:6
Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.
Matt 7:7
  Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Matt 7:8
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matt 7:9
Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd
Matt 7:10
eller ger honom en orm när han ber om en fisk?
Matt 7:11
Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?