Läs bibeltext

Matt 7:6
Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.
Matt 7:7
  Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Matt 7:8
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matt 7:9
Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd
Matt 7:10
eller ger honom en orm när han ber om en fisk?
Matt 7:11
Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?
Matt 7:12
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Matt 7:13
  Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.
Matt 7:14
Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
Matt 7:15
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.
Matt 7:16
På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?