Läs bibeltext

Matt 7:15
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.
Matt 7:16
På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?
Matt 7:17
Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.
Matt 7:18
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.
Matt 7:19
Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden.
Matt 7:20
På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.
Matt 7:21
  Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Matt 7:22
På den dagen skall många säga till mig: 'Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?'
Matt 7:23
Då skall jag säga dem som det är: 'Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!'
Matt 7:24
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.
Matt 7:25
Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund.