Läs bibeltext

Matt 7:21
  Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Matt 7:22
På den dagen skall många säga till mig: 'Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?'
Matt 7:23
Då skall jag säga dem som det är: 'Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!'
Matt 7:24
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.
Matt 7:25
Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund.
Matt 7:26
Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand.
Matt 7:27
Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort."
Matt 7:28
  När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning,
Matt 7:29
för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.
Matt 8:1
När han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom.
Matt 8:2
Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, vill du, så kan du göra mig ren."