Läs bibeltext

Matt 8:5
När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp:
Matt 8:6
"Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor."
Matt 8:7
Jesus sade: "Skall då jag komma och bota honom?"
Matt 8:8
Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk.
Matt 8:9
Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det."
Matt 8:10
Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: "Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.
Matt 8:11
Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
Matt 8:12
Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder."
Matt 8:13
Och till officeren sade Jesus: "Gå. Du trodde och det skall ske." Och i det ögonblicket blev pojken frisk.
Matt 8:14
Jesus kom hem till Petrus och fick se hans svärmor ligga sjuk i feber.
Matt 8:15
Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom.