Läs bibeltext

Matt 9:14
Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?"
Matt 9:15
Jesus svarade: "Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.
Matt 9:16
Ingen sätter en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då sliter lappen med sig bitar av plagget och det blir en värre reva.
Matt 9:17
Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar."
Matt 9:18
Medan han talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen."
Matt 9:19
Då reste sig Jesus och gick med honom, och lärjungarna följde efter.
Matt 9:20
Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel
Matt 9:21
eftersom hon tänkte: "Får jag bara röra vid hans kläder, så blir jag hjälpt."
Matt 9:22
Jesus vände sig om och fick se henne och sade: "Var inte orolig, min dotter. Din tro har hjälpt dig." Och från det ögonblicket var hon frisk.
Matt 9:23
När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen
Matt 9:24
sade han: "Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover." Då skrattade de åt honom.