Läs bibeltext

Matt 10:7
Förkunna på er väg att himmelriket är nära.
Matt 10:8
Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.
Matt 10:9
Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet,
Matt 10:10
ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat.
Matt 10:11
I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare.
Matt 10:12
Stig in i huset med en fridshälsning,
Matt 10:13
och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er.
Matt 10:14
Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter.
Matt 10:15
Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än för en sådan stad.
Matt 10:16
Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor.
Matt 10:17
Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor.