Läs bibeltext

Matt 10:16
Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor.
Matt 10:17
Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor.
Matt 10:18
Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna.
Matt 10:19
Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun,
Matt 10:20
och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er.
Matt 10:21
Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet.
Matt 10:22
Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.
Matt 10:23
Om man förföljer er i den ena staden, så fly till nästa. Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän Människosonen kommer.
Matt 10:24
  Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre.
Matt 10:25
Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?
Matt 10:26
Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt.