Läs bibeltext

Matt 10:24
  Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre.
Matt 10:25
Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?
Matt 10:26
Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt.
Matt 10:27
Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken.
Matt 10:28
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet.
Matt 10:29
Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det.
Matt 10:30
Och på er är till och med hårstråna räknade.
Matt 10:31
Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
Matt 10:32
Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen.
Matt 10:33
Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.
Matt 10:34
Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.