Läs bibeltext

Matt 10:34
Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.
Matt 10:35
Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor,
Matt 10:36
och mannens husfolk skall bli hans fiender.
Matt 10:37
Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig.
Matt 10:38
Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.
Matt 10:39
Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.
Matt 10:40
Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig.
Matt 10:41
Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön.
Matt 10:42
Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön."
Matt 11:1
  När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna där omkring.
Matt 11:2
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar