Läs bibeltext

Matt 11:20
Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig:
Matt 11:21
"Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska.
Matt 11:22
Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er.
Matt 11:23
Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag.
Matt 11:24
Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig."
Matt 11:25
Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.
Matt 11:26
Ja, fader, så har du bestämt.
Matt 11:27
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Matt 11:28
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Matt 11:29
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.
Matt 11:30
Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt."