Läs bibeltext

Matt 11:25
Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.
Matt 11:26
Ja, fader, så har du bestämt.
Matt 11:27
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Matt 11:28
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Matt 11:29
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.
Matt 11:30
Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt."
Matt 12:1
Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta.
Matt 12:2
Fariseerna såg det och sade till honom: "Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten."
Matt 12:3
Han svarade: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga?
Matt 12:4
Han gick in i Guds hus, och de åt upp skådebröden, som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna.
Matt 12:5
Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott?