Läs bibeltext

Matt 12:1
Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta.
Matt 12:2
Fariseerna såg det och sade till honom: "Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten."
Matt 12:3
Han svarade: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga?
Matt 12:4
Han gick in i Guds hus, och de åt upp skådebröden, som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna.
Matt 12:5
Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott?
Matt 12:6
Men jag säger er: här finns det som är större än templet.
Matt 12:7
Om ni förstod vad som menas med Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga.
Matt 12:8
Ty Människosonen är herre över sabbaten."
Matt 12:9
Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga.
Matt 12:10
Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville ha något att anklaga honom för.
Matt 12:11
Han svarade: "Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det?