Läs bibeltext

Matt 12:14
Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen.
Matt 12:15
Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom, och han botade alla
Matt 12:16
och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var,
Matt 12:17
för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas:
Matt 12:18
Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken.
Matt 12:19
Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gatorna.
Matt 12:20
Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger.
Matt 12:21
Och hans namn skall ge folken hopp.
Matt 12:22
Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom, så att den stumme kunde tala och se.
Matt 12:23
Och allt folket slogs av häpnad och sade: "Är han kanske Davids son?"
Matt 12:24
När fariseerna hörde det sade de: "Det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna."