Läs bibeltext

Matt 12:24
När fariseerna hörde det sade de: "Det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna."
Matt 12:25
Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå.
Matt 12:26
Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur skall hans rike då kunna bestå?
Matt 12:27
Om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom.
Matt 12:28
Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.
Matt 12:29
Hur skall någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus.
Matt 12:30
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
Matt 12:31
Därför säger jag er: all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.
Matt 12:32
Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande.
Matt 12:33
Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet.
Matt 12:34
Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av.