Läs bibeltext

Matt 12:38
Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken."
Matt 12:39
Han svarade: "Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet.
Matt 12:40
Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.
Matt 12:41
Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Matt 12:42
Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo.
Matt 12:43
När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på men hittar ingen.
Matt 12:44
Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt,
Matt 12:45
går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så skall det också gå för detta onda släkte."
Matt 12:46
Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom,
Matt 12:47
och någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig."
Matt 12:48
Han svarade honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?"