Läs bibeltext

Matt 13:1
Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön.
Matt 13:2
Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden.
Matt 13:3
Och han talade till dem med många liknelser: "En man gick ut för att så.
Matt 13:4
När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det.
Matt 13:5
En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn.
Matt 13:6
Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot.
Matt 13:7
En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det.
Matt 13:8
Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.
Matt 13:9
Hör, du som har öron."
Matt 13:10
Lärjungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?"
Matt 13:11
Han svarade dem: "Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.