Läs bibeltext

Matt 13:10
Lärjungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?"
Matt 13:11
Han svarade dem: "Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.
Matt 13:12
Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.
Matt 13:13
Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte.
Matt 13:14
Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se med era ögon men ingenting uppfatta.
Matt 13:15
Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig.
Matt 13:16
Men saliga era ögon som ser och era öron som hör.
Matt 13:17
Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.
Matt 13:18
Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde.
Matt 13:19
Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten.
Matt 13:20
Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje