Läs bibeltext

Matt 13:18
Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde.
Matt 13:19
Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten.
Matt 13:20
Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje
Matt 13:21
men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall.
Matt 13:22
Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt.
Matt 13:23
Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Matt 13:24
Han lät dem höra en annan liknelse: "Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker.
Matt 13:25
Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg.
Matt 13:26
När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset.
Matt 13:27
Då gick tjänarna till sin herre och sade: 'Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?'
Matt 13:28
Han svarade: 'Det är en fiende som har varit framme.' Tjänarna frågade: 'Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?' -