Läs bibeltext

Matt 13:24
Han lät dem höra en annan liknelse: "Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker.
Matt 13:25
Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg.
Matt 13:26
När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset.
Matt 13:27
Då gick tjänarna till sin herre och sade: 'Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?'
Matt 13:28
Han svarade: 'Det är en fiende som har varit framme.' Tjänarna frågade: 'Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?' -
Matt 13:29
'Nej', svarade han, 'då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset.
Matt 13:30
Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.'"
Matt 13:31
Han lät dem höra en annan liknelse: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker.
Matt 13:32
Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."
Matt 13:33
  Han använde också en annan liknelse: "Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat."
Matt 13:34
  Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem,