Läs bibeltext

Matt 13:31
Han lät dem höra en annan liknelse: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker.
Matt 13:32
Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."
Matt 13:33
  Han använde också en annan liknelse: "Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat."
Matt 13:34
  Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem,
Matt 13:35
för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Jag skall låta min mun tala i liknelser, jag skall ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse.
Matt 13:36
Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss."
Matt 13:37
Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen,
Matt 13:38
åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn.
Matt 13:39
Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna.
Matt 13:40
Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut.
Matt 13:41
Människosonen skall sända ut sina änglar,