Läs bibeltext

Matt 13:36
Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss."
Matt 13:37
Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen,
Matt 13:38
åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn.
Matt 13:39
Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna.
Matt 13:40
Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut.
Matt 13:41
Människosonen skall sända ut sina änglar,
Matt 13:42
och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.
Matt 13:43
Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.
Matt 13:44
Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.
Matt 13:45
  Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor.
Matt 13:46
Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.