Läs bibeltext

Matt 14:22
Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket.
Matt 14:23
Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll.
Matt 14:24
Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind.
Matt 14:25
Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön.
Matt 14:26
När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla.
Matt 14:27
Men genast talade Jesus till dem och sade: "Lugn, det är jag. Var inte rädda."
Matt 14:28
Petrus svarade: "Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet."
Matt 14:29
Han sade: "Kom!" och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus.
Matt 14:30
Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig!"
Matt 14:31
Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du trossvage", sade han. "Varför tvivlade du?"
Matt 14:32
De steg i båten, och vinden lade sig.