Läs bibeltext

Matt 16:7
Men de sade till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd.
Matt 16:8
Jesus märkte det och sade: "Ni trossvaga, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd?
Matt 16:9
Begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick över?
Matt 16:10
Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick över?
Matt 16:11
Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg."
Matt 16:12
Då förstod de att det inte var för surdeg i bröd han varnade dem, utan för fariseernas och saddukeernas lära.
Matt 16:13
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?"
Matt 16:14
De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." -
Matt 16:15
"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?"
Matt 16:16
Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son."
Matt 16:17
Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen.