Läs bibeltext

Matt 16:18
Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.
Matt 16:19
Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."
Matt 16:20
Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.
Matt 16:21
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.
Matt 16:22
Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: "Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig."
Matt 16:23
Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."
Matt 16:24
Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.
Matt 16:25
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.
Matt 16:26
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?
Matt 16:27
Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.
Matt 16:28
Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike."