Läs bibeltext

Matt 16:24
Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.
Matt 16:25
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.
Matt 16:26
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?
Matt 16:27
Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.
Matt 16:28
Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike."
Matt 17:1
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma.
Matt 17:2
Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.
Matt 17:3
Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom.
Matt 17:4
Då sade Petrus till Jesus: "Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia."
Matt 17:5
  Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: "Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom."
Matt 17:6
När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck.