Läs bibeltext

Matt 17:12
Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida."
Matt 17:13
Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.
Matt 17:14
När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom
Matt 17:15
och sade: "Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet.
Matt 17:16
Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom."
Matt 17:17
Jesus svarade: "Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig."
Matt 17:18
  Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad.
Matt 17:19
När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Varför kunde inte vi driva ut demonen?"
Matt 17:20
Han svarade: "Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er."
Matt 17:22
När de samlades igen i Galileen sade Jesus till dem: "Människosonen skall överlämnas i människors händer,
Matt 17:23
och de kommer att döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå." Då blev de mycket bedrövade.