Läs bibeltext

Matt 17:24
När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: "Betalar inte er mästare någon tempelskatt?" -
Matt 17:25
"Jo", svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: "Vad tror du, Simon, av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt, av sina söner eller av andra?"
Matt 17:26
Då Petrus svarade: "Av andra", sade Jesus: "Sönerna går alltså fria.
Matt 17:27
Men för att ingen skall stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den, så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig."
Matt 18:1
Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?"
Matt 18:2
Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem
Matt 18:3
och sade: "Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.
Matt 18:4
De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.
Matt 18:5
Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Matt 18:6
Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.
Matt 18:7
Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.