Läs bibeltext

Matt 18:21
Då kom Petrus fram till honom och sade: "Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?"
Matt 18:22
Jesus svarade: "Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.
Matt 18:23
  Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare.
Matt 18:24
När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter.
Matt 18:25
Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas.
Matt 18:26
Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: 'Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.'
Matt 18:27
Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld.
Matt 18:28
Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: 'Betala tillbaka vad du är skyldig!'
Matt 18:29
Den andre kastade sig ner och bad honom: 'Ge mig tid, så skall jag betala.'
Matt 18:30
Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald.
Matt 18:31
När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre.