Läs bibeltext

Matt 19:3
Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: "Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?"
Matt 19:4
Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?"
Matt 19:5
Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.
Matt 19:6
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."
Matt 19:7
De frågade: "Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?"
Matt 19:8
Han svarade: "Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så.
Matt 19:9
Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare."
Matt 19:10
  Lärjungarna sade: "Om mannens ställning till hustrun är sådan är det bäst att inte gifta sig."
Matt 19:11
Han svarade: "Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan.
Matt 19:12
Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta."
Matt 19:13
Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem,