Läs bibeltext

Matt 19:13
Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem,
Matt 19:14
men Jesus sade: "Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de."
Matt 19:15
Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.
Matt 19:16
Då kom en man fram till honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?"
Matt 19:17
Jesus sade: "Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden." -
Matt 19:18
"Vilka?" frågade han, och Jesus svarade: "Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt,
Matt 19:19
Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv."
Matt 19:20
Då sade den unge mannen: "Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?"
Matt 19:21
Jesus svarade: "Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."
Matt 19:22
När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.
Matt 19:23
  Men Jesus sade till sina lärjungar: "Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.