Läs bibeltext

Matt 19:23
  Men Jesus sade till sina lärjungar: "Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.
Matt 19:24
Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."
Matt 19:25
När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sade: "Vem kan då bli räddad?"
Matt 19:26
Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."
Matt 19:27
Då sade Petrus: "Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?"
Matt 19:28
Jesus svarade: "Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.
Matt 19:29
Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.
Matt 19:30
Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.
Matt 20:1
Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård.
Matt 20:2
Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården.
Matt 20:3
Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.