Läs bibeltext

Matt 19:27
Då sade Petrus: "Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?"
Matt 19:28
Jesus svarade: "Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.
Matt 19:29
Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.
Matt 19:30
Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.
Matt 20:1
Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård.
Matt 20:2
Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården.
Matt 20:3
Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.
Matt 20:4
Till dem sade han: 'Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.'
Matt 20:5
Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant.
Matt 20:6
Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: 'Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?'
Matt 20:7
De svarade: 'Därför att ingen har lejt oss.' Då sade han: 'Gå bort till vingården, ni också.'