Läs bibeltext

Matt 20:1
Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård.
Matt 20:2
Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården.
Matt 20:3
Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.
Matt 20:4
Till dem sade han: 'Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.'
Matt 20:5
Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant.
Matt 20:6
Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: 'Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?'
Matt 20:7
De svarade: 'Därför att ingen har lejt oss.' Då sade han: 'Gå bort till vingården, ni också.'
Matt 20:8
På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: 'Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.'
Matt 20:9
De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var.
Matt 20:10
När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också.
Matt 20:11/12
Då protesterade de och sade till ägaren: 'De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.'