Läs bibeltext

Matt 20:20
Sedan kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något.
Matt 20:21
Han frågade vad hon ville, och hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster."
Matt 20:22
Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?" De svarade: "Ja, det kan vi."
Matt 20:23
Då sade han: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader."
Matt 20:24
När de andra tio hörde detta blev de förargade på de båda bröderna.
Matt 20:25
Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken.
Matt 20:26
Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare,
Matt 20:27
och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav.
Matt 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."
Matt 20:29
När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom.
Matt 20:30
Där satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: "Herre, Davids son, förbarma dig över oss!"