Läs bibeltext

Matt 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."
Matt 20:29
När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom.
Matt 20:30
Där satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: "Herre, Davids son, förbarma dig över oss!"
Matt 20:31
Folket sade åt dem att hålla tyst, men de ropade ännu högre: "Herre, Davids son, förbarma dig över oss!"
Matt 20:32
Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?"
Matt 20:33
De svarade: "Herre, gör så att våra ögon öppnas."
Matt 20:34
Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.
Matt 21:1
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar
Matt 21:2
och sade till dem: "Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem.
Matt 21:3
Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem."
Matt 21:4
Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: