Läs bibeltext

Matt 21:33
Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort.
Matt 21:34
När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha.
Matt 21:35
Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje.
Matt 21:36
Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde likadant med dem.
Matt 21:37
Till sist skickade han sin son. Han sade: 'Min son kommer de att ha respekt för.'
Matt 21:38
Men när arrendatorerna fick se sonen sade de till varandra: 'Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.'
Matt 21:39
De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom.
Matt 21:40
När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?"
Matt 21:41
Översteprästerna och de äldste svarade: "Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid."
Matt 21:42
Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon.
Matt 21:43
Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.