Läs bibeltext

Matt 22:1
Än en gång talade Jesus till dem i liknelser:
Matt 22:2
"Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son.
Matt 22:3
Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.
Matt 22:4
Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: 'Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.'
Matt 22:5
Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer.
Matt 22:6
De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem.
Matt 22:7
Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad.
Matt 22:8
Sedan sade han till sina tjänare: 'Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga.
Matt 22:9
Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.'
Matt 22:10
Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.
Matt 22:11
  När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder.