Läs bibeltext

Matt 22:15
Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade.
Matt 22:16
De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: "Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen.
Matt 22:17
Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?"
Matt 22:18
Jesus märkte deras onda avsikt och sade: "Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov?
Matt 22:19
Visa mig ett mynt som man betalar skatt med." De räckte honom en denar,
Matt 22:20
och han frågade: "Vems bild och namn är det här?" -
Matt 22:21
"Kejsarens", svarade de. Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud."
Matt 22:22
När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.
Matt 22:23
Samma dag kom det fram några saddukeer och sade att det inte finns någon uppståndelse, och de frågade honom:
Matt 22:24
"Mästare, Mose har sagt: Om någon dör barnlös, skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern.
Matt 22:25
Det fanns här hos oss sju bröder. Den förste gifte sig och dog, och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun.