Läs bibeltext

Matt 22:34
När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de,
Matt 22:35
och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd:
Matt 22:36
"Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
Matt 22:37
Han svarade honom: "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.
Matt 22:38
Detta är det största och första budet.
Matt 22:39
Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.
Matt 22:40
På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna."
Matt 22:41
Då fariseerna var församlade frågade Jesus dem:
Matt 22:42
"Vad anser ni om Messias? Vems son är han?" - "Davids", svarade de.
Matt 22:43
Då sade han: "Hur kan då David på Andens ingivelse kalla honom herre och säga:
Matt 22:44
Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender under dina fötter.