Läs bibeltext

Matt 23:1
Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar
Matt 23:2
och sade: "De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol.
Matt 23:3
Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat.
Matt 23:4
De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem.
Matt 23:5
Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar.
Matt 23:6
De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan,
Matt 23:7
och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor.
Matt 23:8
Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder.
Matt 23:9
Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.
Matt 23:10
Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus.
Matt 23:11
Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.