Läs bibeltext

Matt 23:13
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in.
Matt 23:15
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda proselyt, och när någon har blivit det gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.
Matt 23:16
  Ve er, ni blinda ledare som säger: Svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindande. -
Matt 23:17
Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt?
Matt 23:18
Ni säger: Svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindande. -
Matt 23:19
Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig?
Matt 23:20
Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det.
Matt 23:21
Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det.
Matt 23:22
Och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.
Matt 23:23
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.
Matt 23:24
Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!