Läs bibeltext

Matt 23:23
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.
Matt 23:24
Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!
Matt 23:25
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet.
Matt 23:26
Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren.
Matt 23:27
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent.
Matt 23:28
På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet.
Matt 23:29
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar
Matt 23:30
och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod.
Matt 23:31
Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna.
Matt 23:32
Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat.
Matt 23:33
Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?